PSIKOSOSIAL

Input
Kaedah
     1.       Ujian Personaliti
     2.       Senarai Semak Masalah
     3.       Merujuk Kad Maklumat Diri (Jika Perlu)
     4.       Kemahiran Komunikasi
     5.       Kemahiran Asertif / Tegas Diri
     6.       Penyaringan Maklumat
     7.       Pengurusan Tekanan
     8.       Kemahiran Rohani
     9.       Kemahiran Membuat Keptusan
     10.   Kemahiran Pengawalan Diri
     11.   Kemahiran Aplikasi
     12.   Kemahiran Sintesis
     13.   Kemahiran Analisis Kritikal
     14.   Pengekalan Penghargaan Kendiri
     15.   Perkembangan Keremajaan
     16.   Konsep Kendiri
     17.   Pengendalian Kendiri
     18.   Program Orientasi
  v  Bimbingan Individu
  v  Bimbingan Kelompok
  v  Ceramah
  v  Bimbingan Kerjaya
  v  Forum
  v  Kursus
  v  Bengkel
  v  Seminar
  v  Kem Bina Diri
  v  Lawatan
  v  Tayangan Video
  v    Kaunseling Keluarga
  v  Latihan Dalam Kumpulan
  v  Aktiviti Simulasi Kumpulan
  v  Perkhemahan Ibadat


No comments:

Post a Comment