kerjaya

Input
Kaedah
         1.       Inventori minat
         2.       Inventori Personaliti
         3.       Inventori nilai
         4.       Pemilihan Matapelajaran elektif
         5.       Pengumpulan maklumat kerjaya
         6.       Pendedahan kerjaya Peluang latihan kerjaya
         7.       Penyebaran maklumat
        v  Bimbingan Kelompok
        v  Bimbingan Individu
        v  Lawatan
        v  Ceramah
        v  Forum
        v  Seminar
        v  Tayangan video
        Pertandingan-pertandingan
       -Media Maklumat Kerjaya
       -Buku Skrap Kerjaya
       -Eksplorasi Alam Kerjaya
       -Poster Kerjaya
       -Sketsa Kerjaya

No comments:

Post a Comment