KONSEP KENDIRI

Input
Kaedah
     1.       Kemahiran Komunikasi
     2.       Kemahiran Penyelesaian Masalah
     3.       Kepimpinan
     4.       Kemahiran Tegas Diri
     5.       Pembimbing Rakan Sebaya(PRS)
     6.       Kemahiran Sosial
     7.       Kemahiran Pemilihan Aktiviti
            Keutamaan
     8.       Pengurusan Diri
  v  Bimbingan Individu
  v  Bimbingan Kelompok
  v  Latihan Dalam Kumpulan
  v  Lawatan Ke Rumah
  v  Ceramah
  v  Bengkel
  v  Praktikum PRS


No comments:

Post a Comment