Keibubapaan

Input
Kaedah
       1.       Komunikasi.
       2.       Perkembangan individu.
       3.       Isu-isu Kekeluargaan.
                                I.            Kepimpinan.
                              II.            Perkembangan remaja masa kii dan akan datang.
                            III.            Kerukunan dan kesejahteraan keluarga.
  v  Ceramah
  v  Seminar
  v  Forum
  v  Bengkel
  v  Perkhemahan keluarga/Hari keluarga
  v  Lawata ke rumah
  v  Khidmat Konsultasi
  v  Kursus kemahiran
  v  Keibubapaan
  v  Konferens
  v  Bulletin Keluarga
  v  Pameran
  v  Bimbingan Individu
  v  Bimbingan Kelompok

No comments:

Post a Comment